KURUM KÜLTÜRÜ VE YÖNETİM ANLAYIŞI

Kurum kültürü veya şirket kültürü tıpkı toplumların kültürü gibidir. Birbirinin aynısı olmayan, özgün ve tek olan anlayışın ve hayata bakışın ürünüdür. Toplumları toplum yapan yazılı ve yazılı olmayan kurallarıdır. Anayasa, Medeni Hukuk, Ceza Yasası, Ticaret Yasası vb. birçok yasa toplumun yazılı kurallarını; örfleri, adetleri ve gelenekleri de yazılı olmayan kurallarını oluşturmaktadır.

Şirketler içinde kurum kültüründen bahsedecek olursak da aynı şeyleri söylemek mümkün. Yani patrondan ve/veya yönetim kurulundan gelen, yazılı olmayan kuralları içeren; örfü, adeti, ticarete ve iş hayatına bakışı, dünya görüşü şirket çalışanlarının uyması gereken kurallardır. Şirketlerde yazılı kuralları oluşturan en önemli nokta ise iş yapış biçimlerini ve şeklini belirten prosedürleri, talimatları ve formlarıdır. İşte bu iki unsur da şirket kültürünü oluşturur.

Burada yapılan en büyük hata, şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin aslında kalite sistemi yaklaşımını sadece bir belge olarak tanımlamaları ve görmeleridir. Oysa kaçırdıkları nokta ise şirket kültürünün yarısını oluşturan yazılı kuralları tam anlamıyla oturtamamalarıdır.

Bir şirket yönetiminde yönetim biçimi ve şekli ne kadar yazılı kurallardan uzak ise, o yönetim işi o kadar sübjektif bir şekilde yönetiyor demektir. Kişiden kişiye değişen kurallar, çalışanlarını ve o şirketle iş yapanları her gün yeni sürprizlerle karşı karşıya bırakır. Şirket güvenilirliği ve çalışan memnuniyeti ise bir o kadar alt düzeye iner.

Sizlere şu örnekleri vermek istiyorum;  Hilton, Sheraton, Mc Donalds vb. uluslararası birçok büyük firma tüm dünyada kendi standartlarını oturtmuş ve yazılı hale getirmiştir. Çalışan herkesin görevini bildiği, müşteri memnuniyetinin sağlandığı sistemleri bulunmaktadır. Yani kendi sistemlerini oluşturmuş, çalışanlarına ve müşterilerine bu sistem dahilinde hizmet sunarak tüm dünyaya da sistemlerini satarak büyümeye devam etmektedir.

Son söz olarak şunu ifade etmek istiyorum; bütün şirketlerimiz kendi yönetim sistemlerini oluştursunlar ve eğitimlerle personellerine kurum kültürlerini aktarsınlar. İşte o zaman tam anlamıyla yönetim anlayışının geliştiğini ve yerleştiğini hissedecekler.

Reşat Güney-Kepez Yapı Market -Kurumsal Danışmanı-Omc

tr_TRTR